Näin teet loistavan strategian - 9 askelta

Näin teet loistavan strategian - 9 askelta

Loistava päämäärä vaatii loistavan strategian. Yrityksissä strateginen johtaminen on toimintaa, joka mahdollistaa pitkän aikavälin menestyksen. Samalla tavalla strateginen itsensä johtaminen mahdollistaa oman menestyksen. Strategia on tietoista ja tavoitteellista suunnan valitsemista.

Ajattele olevasi Oy Minä Ab ja tee itsellesi henkilökohtainen liiketoimintasuunnitelma. Tavoitteelliset ihmiset menestyvät. Tavoitteet ja strategia suuntaavat ajattelua ja tekemistä sinne, minne haluat mennä. Kuten aiemmissa blogeissa olen kirjoittanut, aivojen autopilotti ja alitajunta ohjaavat tekemistä. Rakenna itsellesi tavat ja ajattelumallit, jotka ohjaavat kohti onnistumista ja kitke pois huonot tavat. Mieti mitä valintoja teet päivittäin. Vievätkö ne sinua eteenpäin vai pitävätkö paikoillaan? Tuovatko ne sinulle hyvää mieltä ja energiaa vai murhetta ja surua?

Ota 100% vastuu omasta elämästä

Kaikkein tärkeintä on sen ymmärtäminen, että on itse vastuussa omasta elämästään, päätöksistään ja valinnoistaan. Tunne siis mielesi tarinat ja alitajunnan kepposet. Elämä on tekemiemme päätösten summa. Jos et pidä siitä, missä olet, tee uusia valintoja ja parempia päätöksiä. Jos aikoo saavuttaa mitä haluaa, on ensin otettava 100 %:inen vastuu omasta elämästä.

Kuten hyvässä yrityksessä osaava ja pätevä johtaja tietää mitä tarvitaan, jotta yritys menestyy ja kasvaa. Samaa tarvitaan myös omassa elämässä. Kun itseään osaa johtaa kuin ammattijohtaja, alus kulkee sinne, minne on tarkoitettu. Silloin se ei huoju joka tuulessa tai eksy toistuvasti kurssista.

Hyvä johtaja osaa olla tarvittaessa myös tiukka ja antaa kurinpalautusta, kun lepsuilu valtaa alaa. Hyvä johtaminen – itsensä ja toisten – lisää hyvinvointia ja merkityksellisyyden tunnetta.

Tee oma pelistrategia

Strategisen ajattelutavan opettelu auttaa arkipäiväisissäkin asioissa. Aina ei tarvitse tavoitella suurta päämäärää. Joskus voi haluta, että kumppani toimisi tietyllä tavalla, lapsen kouluasiat etenisivät myönteisesti tai työpaikan kokouksessa tehtäisiin toivottu päätös.

Kun pohtii etukäteen, mitä tavoitteen saavuttaminen vaatii ja minkälaisia polkuja sen toteutumiseksi on, voi suunnitella askeleet ja toimenpiteet ja alkaa hivuttaa asioita toivomaansa suuntaan.

Hyvä henkilökohtainen strategia on kartta, kompassi ja johtotähti. Työpaikoilla me vaadimme hyvää johtamista, voimme siis vaatia samaa itseltämme. Johda itsesi huipulle.

Työelämää kannattaa ajatella pelinä ja ottaa käyttöön voittoon tähtäävä strateginen ajattelutapa. Työelämässä tarvitaan myös analyyttista tilannetajua. Ensin pitää selvittää itselleen, mikä on se suuri visio ja päämäärä, jota kohti on menossa. Sen jälkeen pohditaan, miten sinne päästään, miten polku rakennetaan, mitkä ovat tarvittavat askeleet ja mitä pitää tehdä nyt? Strateginen ajattelu on arkipäivän työkalu, joka pitää päämäärät selkeinä ja karsii turhat sivupolut pois.

Näin teet hyvän strategian - 9 askelta

  1. Mieti mihin pyrit, mikä on päämääräsi.
  2. Tee SWOT-analyysi. Vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet, uhat. Analysoi omat kykysi ja resurssit. Mieti, mihin kaikkeen pystyt.
  3. Mieti omat kilpailuvalttisi ja menestystekijät. Mieti, miten erottaudut muista.
  4. Mieti visio, päämäärä ja missio. Visio on tulevaisuuden näkemys ja tahtotila, missä haluat olla esimerkiksi kolmen vuoden päästä. Valitse houkutteleva visio, joka vetää puoleensa. Missio vastaa kysymykseen, miksi teet sitä mitä teet. Kun teet jotain sydämellä, auttaa se pysymään tavoitteessa.
  5. Aseta mitattavat tavoitteet. Mistä tiedät, että olet saavuttanut tavoitteesi. Missä olet silloin, mitä silloin tapahtuu tai miltä ympärilläsi näyttää.
  6. Valitse sopiva strategia, joka vie päämäärään.
  7. Mieti strategiaa tukevat toimintatavat. Kaiken tekemisen pitäisi tukea päämäärää ja viedä sitä kohti.
  8. Kysy matkan varrella hyviä kysymyksiä. Kysy mielummin miksi kuin mitä.
  9. Usko itseesi.                                            

Ote kirjasta Tähtitaidot - 8 askelta menestykseen (Alma Talent, ilmestyy helmikuussa 2021)

Anu Kuistiala

Tässä blogissa käsittelen työelämään, uralla etenemiseen ja alitajuiseen vaikuttamiseen liittyviä asioita. Kirjoitan myös luopumisesta, muutoksesta ja mielen voimasta.

Lue täältä edellisiä. 

Uusi kirjani Tähtitaidot- 8 askelta menestykseen ilmestyy helmikuussa. Tutustu kirjaan täällä www.kuistiala.com/tähtitaidot

Tutustu myös Johtajanaiset-kirjaan www.kuistiala.com/johtajanaiset

Tulen mielelläni puhumaan näistä teemoista sekä teen henkilökohtaista valmennusta.

www.kuistiala.com

anu@kuistiala.com

Twitter:@kuistiala

Instagram: @kuistiala

Facebook: @kuistialacom