Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin nimi

Kuistiala.com verkkopalvelun käyttäjärekisteri

Rekisterin pitäjä

Quick Media Oy

Osoite: Quick Media Oy, Franzeninkatu 20 A 21, 00500 Helsinki

Rekisterin pitämisen peruste

kuistiala.com verkkopalvelun käyttäjän suostumuksella tapahtuva kuistiala.com verkkopalveluihin liittyvä henkilötietojen - tässä tapauksessa nimi ja sähköposti - käsittely.

Rekisterin käyttötarkoitus

Käyttäjän sähköpostiosoitteita käsitellään palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, kehittämiseen ja markkinointiin sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö

Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

– Nimi

– Sähköposti

– Muut käyttäjän itse antamat tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

Säännönmukaiset  tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot kerätään palvelun sähköpostirekisteriin, joka on suojattu salasanoilla. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Anu Kuistiala, Franzeninkatu 20 A 21, 00500 Helsinki